Ekologiskt mousserande vin

Mousserande vitt- eller rosévin som är klassat som ekologiskt/organiskt av relevanta organisationer.

Vad är Ekologiskt bubbel?

Översikt

Det finns flera olika benämningar gällande ekologiska mousserande viner där vissa utnyttjar kryphål i lagstiftningen och andra satsar fullt ut på biodynamiskt jordbruk.

För klassas som Ekologiskt mousserande vin på Systembolaget innebär att den certifierats från en oberoende organisation vilken kontrollerar att vinet uppfyller EU:s regler för ekologisk odling och ekologiskt vin.  Certifiering är frivillig, men kostar pengar för producenten vilket gör att vissa producenter struntar i det trots att de i egentlig mening är ekologiska.

Hur länge har det funnits ekologisk odling?

Givetvis var den ursprungliga odlingen ekologisk, men i och med industrialiseringen ökade användandet av bekämpningsmedel och konstgödsel vilket medförde att markernas biosystem rubbades.

Ekologisk vinodling startade egentligen i mindre skala på 60-talet, men det var på 80-talet som folk verkligen fick upp ögonen för detta och på 90-talet antogs EUs första regelverk kring detta.

  Vad skiljer vanlig odling från ekologisk?

  Tre huvudkoncept skiljer dessa två typer av odling; bekämpningsmedel, gödsel och tillsatser.

  För att klassas som Ekologisk bör man använda ett bekämpningsmedel som försvinner från plantan vid regn och som inte är kemiskt. Några exempel är kalk, koppar och svavel. Detta gör det lite lurigt då, även om koppar inte skadar plantan, skadar och dödar mikroorganismer på marken. Det samma gäller kalk som förändrar surhetsgraden i marken.

  När det gäller gödel får ekologisk odling inte använda sig av konstgödsel utan mer naturgödsel och kompost. Detta främjar den biologiska mångfalden och i de flesta fall låter man numera gräs örter växa fritt mellan vinrankorna.

  För viner av från 2012 och senare finns regler både för odlingen och själva vinframställningen: man får inte använda lika många tillsatser och processhjälpmedel som vid vanlig vinproduktion.

   

  Ekologiskt, biodynamiskt, HVE, hållbart, naturvin m.fl.

  Kärt barn har många namn och det skiljer sig givetvis mellan vilka parametrar som är viktiga för de olika klassificeringarna.

  I vissa fall, så som ekologiskt, finns det tydliga regler att följa medan exempelvis HVE (high environmental value) mer använder sig av riktlinjer. Det ena är inte bättre än det andra, men om ekologiskt/biodynamsikt/hållbart mousserande är viktigt för dig bör du undersöka lite djupare vilken av dessa som passar ditt sätt att se på världen.

  Fördel eller nackdel med ekologisk odling?

  Fördelarna med ekologisk odling är många och gäller främst ökad biologisk mångfald, hållbarhet, mindre klimatpåverkan, lägre energiåtgång och, i många fall, bättre viner. Nackdelen är att man får betydligt lägre skördar, det krävs ett större engagemang från personerna som jobbar med vinerna samt man har svårt att parera större förändringar under odlingsåret.

  Externa länkar